Mijn achtergrond


Ik ben Krista Tulkens (geb.1965), orthopedagoog en integratief kindertherapeut en opgeleid tot systemisch werker, practioner familieopstellingen. in mijn werk ontmoet ik vele kinderen, jongeren en hun ouders, ieder met verschillende energie, kwaliteiten, interesses, zorgen en verhalen en dat boeit mij steeds weer. Het is mooi om zo dichtbij de innerlijke wereld van iemand te zijn en mee te mogen maken hoe zij vanuit moeilijkheden hun eigen weg weer vinden. Ik doe mijn werk met veel enthousiasme. In mijn sfeer en manier van werken wil ik meegeven dat een ieder mag zijn wie hij is.

Vanaf maart 2020 werk ik in mijn praktijk in 's-Hertogenbosch. Van 2010 t/m 2019 werkte ik in Berlicum in een praktijkgebouw samen met mijn collega’s  Mieke van Splunder en Guus van den Ekart. Zij hebben ieder een praktijk voor complementaire zorg. Onze samenwerking blijft bestaan in de vorm van verwijzing en overleg. Met mijn collega kindertherapeuten werk ik op een persoonlijke manier samen in de vorm van intervisie voor feedback en verdieping. Er is uitwisseling van mijn ervaringen en overwegingen t.a.v. een therapie, maar ook t.a.v. mijn eigen rol als ouder in de omgang met mijn zoon. Immers, naast alle ervaringen die ik in mijn opleiding en werk op doe, staat voorop dat ik moeder ben van een mooie zoon.

Een dag in de week werk ik bij De Viersprong, Den Bosch,  www.deviersprong.nl Hier ben ik verbonden aan het programma Kinderen Uit de Knel ; een groepsbehandeling voor kinderen en voor hun ouders, die in een vechtscheidingssituatie verwikkeld zijn.

Binnen Ynnergy, www.ynnergy.nl, ben ik gasttrainer binnen de Opleiding Familieopstellingen en Organisatieopstellingen en verzorg ik vanuit het Systemisch Pedagogisch team de Systemische basisopleiding.

Naast mijn werk volg ik diverse workshops en cursussen. Hierbij leg ik me toe op systemisch werken, familieopstellingen en specifieke begeleiding van kinderen in echtscheidingssituaties. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (zie: vit-therapeuten.nl) waardoor ik steeds getoetst wordt op ontwikkeling en kwaliteit. Mijn registratie als Integratief Kindertherapeut heb ik behaald, nadat ik universitair afgestudeerd ben als Orthopedagoog.

Mijn studie orthopedagogiek volgde ik aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Daarna kwam ik naar ’s-Hertogenbosch, waar ik nu zo’n 25 jaar werkzaam ben. Binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg bestond mijn werk uit psychodiagnostisch onderzoek, speltherapie, sociale vaardigheidstraining en ouderbegeleiding. Daarnaast werkte ik jarenlang binnen de Jeugdhulpverlening, waar ik inhoudelijk verantwoordelijk was voor de behandeling van kinderen in een zgn. ‘gezinshuis’. Kinderen wonen hier binnen een gezin (ouders met eigen kinderen) in ‘gewone’ huizen; een mooie constructie, die het ‘gewone leven’ centraal stelt en juist daarom altijd mijn interesse heeft gehad. Echter, binnen de organisatie kwam het werk steeds verder van mij af te staan en het daadwerkelijk contact met de kinderen en de volwassenen om hen heen werd steeds minder mogelijk.

Om weer met kinderen en hun ouders zélf te kunnen werken en verdieping hieraan te kunnen geven, volgde ik de opleiding tot Integratieve Kindertherapie aan de Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Mijn verdere werkzaamheden vonden plaats binnen een antroposofische polikliniek, een psychologische praktijk en een ziekenhuis. Mijn huidige werk ben ik gestart binnen een groepspraktijk voor natuurgeneeskunde en psychotherapie, ‘Onder de groene pannen’  in Rosmalen.

Persoonlijke gegevens  
Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code. Mijn AGB-codes:

  • Integratief Kindertherapeut 90-035115
  • Praktijk 94-057490

Verdere gegevens
  • Lid van Beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten), lidcode 198.07A
  • Ingeschreven bij RBNG (Register Beroepsbeoefenaren Gezondheidszorg), licentienummer 103161R
  • Jeugd- en gezinsprofessional SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), registratienummer 100022846
  • Kamer van Koophandel 17261577