Manier van werken


Ouders weten mij te vinden via kennissen of vrienden of zijn verwezen door  school, de maatschappelijk werkerde huisarts of praktijkondersteuner.

Na een kort telefonisch contact wordt een afspraak gepland voor een kennismakingsgesprek; dit kan meestal binnen twee weken plaatsvinden.

In dit gesprek tussen ouder(s) en therapeut wordt helder hoe iedere ouder naar het kind en zijn probleem kijkt; hoe zij er tot dusverre mee om zijn gegaan; wat de mooie eigenschappen zijn van het kind; hoe zijn ontwikkeling is geweest; hoe het kind nu functioneert thuis, op school, bij een club. Alle belangrijke informatie komt aan bod en de hulpvraag van de ouders en die van het kind wordt in kaart gebracht.

Jongeren kunnen met hun ouders bekijken of ze zelf ook al bij het eerste gesprek aanwezig willen zijn.

Op deze manier maak ik zo kennis met de ouders en hun kind. En omgekeerd kunnen ouders mij als therapeut leren kennen. In het gesprek komt aan bod op welke manier ik werk. Voor het kind is het fijn als ouders hem een beetje kunnen voorbereiden op hoe de kamer eruit ziet, wat je er kunt doen en wat het doel is van de therapie.

Vervolgens komt het kind vijf keer; een keer per week en meestal vijf weken achter elkaar. Een sessie duurt 45 minuten tot een uur. De eerste keer is even aftasten hoe het is voor het kind; vindt hij het goed dat de ouder direct naar de wachtkamer gaat of heeft hij het nodig dat vader of moeder er even bij blijft. Ik sluit aan bij wat het kind aangeeft; hij moet zich er goed bij voelen. Door te werken met het kind leer ik zijn belevingswereld beter kennen. Dit gebeurt via praten en spelen met materialen die aansluiten bij wat het kind leuk vindt, zoals tekenen, knuffeldieren, playmobil, spelletjes, muziek of de zandtafel. Kinderen geven op geheel eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Zo kan het een heel rustig uur zijn, waarin er getekend en gepraat wordt. Maar er kan ook met veel energie gespeeld worden met de handpoppen, waarbij de draak met veel kabaal andere dieren achterna gaat. Of er wordt een dartwedstrijd gespeeld, volop muziek gemaakt, de playmobil piraten gaan elkaar te lijf of het kind en ik staan in de rol van ridder met elkaar te zwaardvechten. Tijdens de vijf sessies wordt bekeken of het gunstig is om een gesprek met de ouders te hebben; dit kan op mijn initiatief of op vraag van de ouders. Het kind wordt hier altijd in gekend.

Na vijf sessies met het kind volgt in ieder geval een gesprek met ouders. Hierin vertel ik over mijn ervaringen met het kind, mijn zicht op het probleem en op hetgeen er nodig is voor verandering. In dit gesprek wordt een behandelplan voor het eventuele vervolg van de therapie kenbaar gemaakt. Daarbij geef ik een schatting van het aantal benodigde sessies en mogelijke adviezen aan de ouders. De volgende sessies zullen veelal om de week plaatsvinden en in frequentie afnemen. De gehele duur van de therapie kan verschillend zijn; rond de 8 tot 18 sessies. Een goede samenwerking met de ouders is voor het succes van de therapie van groot belang. Ook werk ik vaak samen met school; via de ouders, per mail ofwel via een gezamenlijk gesprek van leerkracht/ intern begeleider, ouders en therapeut.

Algemeen doel van de therapie is dat het kind zich weer goed kan voelen en op een prettige manier kan functioneren in het dagelijks leven.

Vertrouwelijkheid van de therapie
De therapeut werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind. Ten aanzien van de inhoud van de sessies met het kind heeft de therapeut geheimhoudingsplicht. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen dan naar voren gebracht als het kind de therapeut hiervoor toestemming heeft gegeven.