Manier van werken


Ouders weten mij te vinden via kennissen of vrienden of zijn verwezen door  school, de maatschappelijk werker of de huisarts.

Na een kort telefonisch contact wordt een afspraak gepland voor een kennismakingsgesprek; dit kan meestal binnen twee weken plaatsvinden.

In dit gesprek tussen ouder(s) en therapeut wordt helder hoe iedere ouder naar het kind en zijn probleem kijkt; hoe zij er tot dusverre mee om zijn gegaan; wat de mooie eigenschappen zijn van het kind; hoe zijn ontwikkeling is geweest; hoe het kind nu functioneert thuis, op school, bij een club. Alle belangrijke informatie komt aan bod en de hulpvraag van de ouders en die van het kind wordt in kaart gebracht.

Op deze manier maak ik zo kennis met de ouders en hun kind. En omgekeerd kunnen ouders mij als therapeut leren kennen. In het gesprek komt aan bod op welke manier ik werk. Voor het kind is het fijn als ouders hem een beetje kunnen voorbereiden op hoe de kamer eruit ziet, wat je er kunt doen en wat het doel is van de therapie.