Klachtenregeling


Informatie van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) www.vit-therapeuten.nl 

Als u niet tevreden bent over uw therapeut
Uw therapeut is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). VIT-therapeuten zijn gehouden aan de beroepscode van de VIT. Hierin staat wat u van uw therapeut mag verwachten. Bijvoorbeeld, dat de therapeut vertrouwelijk omgaat met uw gegevens en dat hij deze alleen met uw toestemming mag verstrekken aan derden. Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies. Wat kunt u dan doen?

Gesprek met uw therapeut 
Bespreek uw onvrede met uw therapeut. In de meeste gevallen is dit verhelderend en volgt op natuurlijke wijze een oplossing.

Klachtencommissie
Als dat niet lukt, of u kunt om dringende reden uw onvrede niet bespreekbaar maken, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VIT. Deze klachtencommissie, die onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter, hoort partijen en doet een (niet bindende) uitspraak.