Klachten/Problemen


Soorten klachten
Om een idee te krijgen van welke soorten klachten of problemen er behandeld kunnen worden, volgt hieronder een overzicht:

 • Gedragsproblemen:
  agressief gedrag, liegen, teruggetrokken- of sociaal onhandig gedrag, gebrek aan aandacht en concentratie.
 • Gevoelsproblemen:
  bang, boos of verdrietig, verwerken van een trauma, overlijden of scheiding van de ouders.
 • Lichamelijke klachten:
  hoofdpijn, buikpijn e.a. lichamelijke klachten. Een medische oorzaak moet uitgesloten zijn.
 • Gedachtenproblemen:
  gedachten als ‘niemand vindt mij aardig’, ík doe niets goed’ of zingevingsvragen als ‘wie ben ik’.
 • Ontwikkelingsproblemen:
  eet-, slaap- of zindelijkheidsproblemen of hechtingsproblematiek.
 • In aanleg aanwezige problematiek:
  aandachts- en concentratieproblemen, contactstoornissen of kinderen met bijzondere eigenschappen als hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Het kind en zijn omgeving kan geleerd worden hoe hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
 • Andere klachten:
  Een kind voelt zich gewoon niet fijn of laat gedrag zien dat niet bij hem past.

Het kan voorkomen dat het niet zo helder is wat er speelt. Je voelt aan dat het niet goed gaat en je zorgen blijven bestaan. Dit moet je zeker serieus nemen. We kunnen hier samen over praten, wat een eerste stap kan zijn in het toewerken naar verandering.